Aleksandrova, S. (2021) „Słownik terminów lingwistycznych dla studentów slawistyki (język bułgarski, język czeski i język polski) Nadeżdy Staljanovej i Eleny Kreytchovej”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 55, s. 283–286. doi: 10.18778/0208-6077.55.18.