Müller, A. (2023) „Struktura opisu odzieży męskiej w początkach XIX wieku (na przykładzie nazw "koszula", "spodnie", "kamizela" || "kamzela" || "kamizelka" ||" kamzelka" || "westa" || «westka»)”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 57, s. 159–169. doi: 10.18778/0208-6077.57.11.