Siuciak, M. (2021) „Polszczyzna w wymiarze stuletnim, RECENZJA: Stanisław Dubisz, Najnowsze dzieje języka polskiego. Rozwój polszczyzny w latach 1918–2018, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, ss. 181”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 55, s. 267–274. doi: 10.18778/0208-6077.55.16.