Jankowska, K. (2021) „Emancypacja, feminizm, sufrażyzm w słownikach języka polskiego”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 55, s. 207–219. doi: 10.18778/0208-6077.55.13.