Makuchowska, M. (2021) „O relacji języka i płci w religijnym dyskursie katolickim”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 55, s. 181–192. doi: 10.18778/0208-6077.55.11.