Jankowski, H. (2021) „W obronie języka czy w obawie przed zmianą? Manipulacje językowe w prawicowych tekstach publicystycznych o nazwach żeńskich”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 55, s. 73–87. doi: 10.18778/0208-6077.55.04.