Gajda, Anetta. 2020. „Opowiadanie «naukowe» – Gatunek Literacki Czy Popularnonaukowy? Charakterystyka Genologiczna”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 54 (grudzień):109-22. https://doi.org/10.18778/0208-6077.54.08.