Müller, Aneta. 2023. „Struktura Opisu odzieży męskiej W początkach XIX Wieku (na przykładzie Nazw "koszula", "spodnie", "kamizela" || "kamzela" || "kamizelka" ||" Kamzelka" || "westa" || «westka»)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 57 (grudzień):159-69. https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.11.