Siuciak, Mirosława. 2021. „Polszczyzna W Wymiarze Stuletnim, RECENZJA: Stanisław Dubisz, Najnowsze Dzieje języka Polskiego. Rozwój Polszczyzny W Latach 1918–2018, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, Ss. 181”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 55 (grudzień):267-74. https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.16.