Jankowska, Kornelia. 2021. „Emancypacja, Feminizm, sufrażyzm W słownikach języka Polskiego”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 55 (grudzień):207-19. https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.13.