Makuchowska, Marzena. 2021. „O Relacji języka I płci W Religijnym Dyskursie Katolickim”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 55 (grudzień):181-92. https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.11.