Hawrysz, Magdalena. 2021. „Językowe ujęcie Uczuć Z kręgu Smutku W Poemacie Anny Stanisławskiej Transakcyja Albo Opisanie całego życia Jednej Sieroty”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 55 (grudzień):107-20. https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.06.