Tomala, Karolina. 2021. „Kształtowanie Się W Polszczyźnie Formacji Feminatywnych O Nacechowaniu Pejoratywnym (na przykładzie derywatów Formowanych Od męskich Podstaw Na -Nik I -Arz)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 55 (grudzień):89-104. https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.05.