Szpyra-Kozłowska, Jolanta. 2021. „Rektorka, Dziekana, Kanclerka. Męskie I żeńskie Nazwy Kobiet Zatrudnionych Na Stanowiskach Uniwersyteckich W świetle Badania Ankietowego”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 55 (grudzień):37-55. https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.02.