Luto-Kamińska, Anetta. 2021. „Kim były Szesnastowieczne Malarki, Murarki I Mydlarki?”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 55 (grudzień):11-35. https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.01.