SIUCIAK, M. Polszczyzna w wymiarze stuletnim, RECENZJA: Stanisław Dubisz, Najnowsze dzieje języka polskiego. Rozwój polszczyzny w latach 1918–2018, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, ss. 181. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, [S. l.], v. 55, p. 267–274, 2021. DOI: 10.18778/0208-6077.55.16. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/12114. Acesso em: 6 paź. 2022.