JANKOWSKA, K. Emancypacja, feminizm, sufrażyzm w słownikach języka polskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, [S. l.], v. 55, p. 207–219, 2021. DOI: 10.18778/0208-6077.55.13. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/12109. Acesso em: 25 wrz. 2022.