TOMALA, K. Kształtowanie się w polszczyźnie formacji feminatywnych o nacechowaniu pejoratywnym (na przykładzie derywatów formowanych od męskich podstaw na -nik i -arz). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, [S. l.], v. 55, p. 89–104, 2021. DOI: 10.18778/0208-6077.55.05. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/12076. Acesso em: 26 wrz. 2022.