SZPYRA-KOZŁOWSKA, J. Rektorka, dziekana, kanclerka. Męskie i żeńskie nazwy kobiet zatrudnionych na stanowiskach uniwersyteckich w świetle badania ankietowego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, [S. l.], v. 55, p. 37–55, 2021. DOI: 10.18778/0208-6077.55.02. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/12066. Acesso em: 2 paź. 2022.