Aleksandrova, S. (2021). Słownik terminów lingwistycznych dla studentów slawistyki (język bułgarski, język czeski i język polski) Nadeżdy Staljanovej i Eleny Kreytchovej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 55, 283–286. https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.18