Gajda, A. (2020). Opowiadanie „naukowe” – gatunek literacki czy popularnonaukowy? Charakterystyka genologiczna. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 54, 109–122. https://doi.org/10.18778/0208-6077.54.08