Zarębski, R. (2023). RECENZJA: Ewa Młynarczyk, "BIEDA jako polski koncept językowo-kulturowy", Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021, ss. 320. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 57, 271–275. https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.17