Müller, A. (2023). Struktura opisu odzieży męskiej w początkach XIX wieku (na przykładzie nazw "koszula", "spodnie", "kamizela" || "kamzela" || "kamizelka" ||" kamzelka" || "westa" || "westka"). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 57, 159–169. https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.11