Jankowska, K. (2021). Emancypacja, feminizm, sufrażyzm w słownikach języka polskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 55, 207–219. https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.13