Młynarczyk, E. (2021). Co jest kobietą we współczesnej polszczyźnie?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 55, 195–206. https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.12