Makuchowska, M. (2021). O relacji języka i płci w religijnym dyskursie katolickim. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 55, 181–192. https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.11