Gajda, A. (2021). Kobieta jako popularyzatorka nauki i wiedzy. Obraz piśmiennictwa kobiecego z przełomu XIX i XX wieku na podstawie „katalogów rozumowanych”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 55, 137–150. https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.08