Jankowski, H. (2021). W obronie języka czy w obawie przed zmianą? Manipulacje językowe w prawicowych tekstach publicystycznych o nazwach żeńskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 55, 73–87. https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.04