Szpyra-Kozłowska, J. (2021). Rektorka, dziekana, kanclerka. Męskie i żeńskie nazwy kobiet zatrudnionych na stanowiskach uniwersyteckich w świetle badania ankietowego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 55, 37–55. https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.02