(1)
Siuciak, M. Polszczyzna W Wymiarze Stuletnim, RECENZJA: Stanisław Dubisz, Najnowsze Dzieje języka Polskiego. Rozwój Polszczyzny W Latach 1918–2018, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, Ss. 181. FLin 2021, 55, 267-274.