(1)
Jankowska, K. Emancypacja, Feminizm, sufrażyzm W słownikach języka Polskiego. FLin 2021, 55, 207-219.