(1)
Makuchowska, M. O Relacji języka I płci W Religijnym Dyskursie Katolickim. FLin 2021, 55, 181-192.