(1)
Hawrysz, M. Językowe ujęcie Uczuć Z kręgu Smutku W Poemacie Anny Stanisławskiej Transakcyja Albo Opisanie całego życia Jednej Sieroty. FLin 2021, 55, 107-120.