(1)
Tomala, K. Kształtowanie Się W Polszczyźnie Formacji Feminatywnych O Nacechowaniu Pejoratywnym (na przykładzie derywatów Formowanych Od męskich Podstaw Na -Nik I -Arz). FLin 2021, 55, 89-104.