(1)
Szpyra-Kozłowska, J. Rektorka, Dziekana, Kanclerka. Męskie I żeńskie Nazwy Kobiet Zatrudnionych Na Stanowiskach Uniwersyteckich W świetle Badania Ankietowego. FLin 2021, 55, 37-55.