[1]
Aleksandrova, S. 2021. Słownik terminów lingwistycznych dla studentów slawistyki (język bułgarski, język czeski i język polski) Nadeżdy Staljanovej i Eleny Kreytchovej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. 55, (grudz. 2021), 283–286. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.18.