[1]
Gajda, A. 2020. Opowiadanie „naukowe” – gatunek literacki czy popularnonaukowy? Charakterystyka genologiczna. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. 54, (grudz. 2020), 109–122. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6077.54.08.