[1]
Zarębski, R. 2023. RECENZJA: Ewa Młynarczyk, "BIEDA jako polski koncept językowo-kulturowy", Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021, ss. 320. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. 57, (grudz. 2023), 271–275. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.17.