[1]
Siuciak, M. 2021. Polszczyzna w wymiarze stuletnim, RECENZJA: Stanisław Dubisz, Najnowsze dzieje języka polskiego. Rozwój polszczyzny w latach 1918–2018, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, ss. 181. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. 55, (grudz. 2021), 267–274. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.16.