[1]
Jankowska, K. 2021. Emancypacja, feminizm, sufrażyzm w słownikach języka polskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. 55, (grudz. 2021), 207–219. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.13.