[1]
Gajda, A. 2021. Kobieta jako popularyzatorka nauki i wiedzy. Obraz piśmiennictwa kobiecego z przełomu XIX i XX wieku na podstawie „katalogów rozumowanych”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. 55, (grudz. 2021), 137–150. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.08.