[1]
Hawrysz, M. 2021. Językowe ujęcie uczuć z kręgu smutku w poemacie Anny Stanisławskiej Transakcyja albo opisanie całego życia jednej sieroty. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. 55, (grudz. 2021), 107–120. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.06.