[1]
Jankowski, H. 2021. W obronie języka czy w obawie przed zmianą? Manipulacje językowe w prawicowych tekstach publicystycznych o nazwach żeńskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. 55, (grudz. 2021), 73–87. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.04.