[1]
Szpyra-Kozłowska, J. 2021. Rektorka, dziekana, kanclerka. Męskie i żeńskie nazwy kobiet zatrudnionych na stanowiskach uniwersyteckich w świetle badania ankietowego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. 55, (grudz. 2021), 37–55. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.02.