Wierzbiński, Jarosław. „Советская действительность сквозь призму aнекдота (лингвокультурологический аспект)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, no. 13 (grudzień 30, 2016): 121–131. Udostępniono sierpień 13, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/1512.