Wierzbiński, Jarosław. „Петр Червинский, Знак и значение. Семантика предсказаний в знамениях, повериях и приметах, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020, Ss. 240”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, no. 19 (czerwiec 30, 2020): 131–136. Udostępniono październik 6, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/10209.