Wierzbiński, Jarosław, i Aleksy Kucy. „VII Международная научная конференция «Вопросы семантики и стилистики текста: лингвистический дискурс»”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, no. 19 (czerwiec 30, 2020): 125–130. Udostępniono sierpień 16, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/10208.