Wierzbiński, J. „Советская действительность сквозь призму aнекдота (лингвокультурологический аспект)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, nr 13, grudzień 2016, s. 121-3, doi:10.18778/1731-8025.13.13.