Wierzbiński, J. „Wykaz Publikacji”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, nr 12, maj 2016, s. 17-27, doi:10.18778/1731-8025.12.03.