Piasecka, A. „Słowo Od Redakcji”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, nr 20, czerwiec 2021, s. 7-11, doi:10.18778/1731-8025.20.01.